TOÀN BỘ TIN TỨC

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2

(06/04/2018)

Theo Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 3/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016. Nhà máy Nhiệ (...)

XEM CHI TIẾT