Các ngân hàng tại Châu Âu cam kết đẩy mạnh đầu tư hiệu quả năng lượng

Các ngân hàng tại Châu Âu cam kết đẩy mạnh đầu tư hiệu quả năng lượng

Ngày đăng: 07/10/2015

  • Các ngân hàng tại Châu Âu cam kết đẩy mạnh đầu tư hiệu quả năng lượng

    Có tổng số 70 tổ chức tài chính tại Châu Âu đã cam kết đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hiệu quả năng lượng. Các tổ chức này thực hiện cam kết này tại hội nghị diễn ra trong hai ngày được tổ chức bởi Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) và Sáng kiến Tài chính của Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP FI) tại Istanbul.

    Các ngân hàng toàn cầu, quốc gia và khu vực sẽ hỗ trợ phát triển các chiến lược kinh doanh để tiết kiệm năng lượng và làm giảm phát khí thải các-bon. Theo nhận định của EBRD, hiệu quả năng lượng được coi là một những nhân tố xử lý thay đổi khí hậu mang tính hiệu quả kinh tế nhất.

    Còn theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc giảm khí thải đạt hơn 40% bắt nguồn từ năng lượng. Điều đó có nghĩa rằng việc đầu tư vào hiệu quả năng lượng cần tăng gấp bốn lần so với các mức độ hiện tại để đáp ứng mục tiêu.

    Tổng giám đốc Hiệu quả năng lượng và Thay đổi khí hậu tại EBRD, Josué Tanaka cho rằng: “Việc đầu tư vào hiệu quả năng lượng mang ý nghĩa kinh tế và phần thiếu hụt vốn hiện tại đưa ra một cơ hội kinh doanh rất lớn. Mục đích của chúng tôi là đảm bảo rằng cộng đồng tài chính có thể khai thác sử dụng tiềm năng này bằng việc tận dụng chuyên gia và công nghệ tiên tiến”.