Dịch Vụ Kiểm Toán Sơ Bộ Miễn Phí

Dịch Vụ Kiểm Toán Sơ Bộ Miễn Phí

Ngày đăng: 14/09/2015

 • VEA hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng miễn phí - VEA

  Kiểm toán năng lượng là một trong những những nhiệm vụ đầu tiện để sử dụng năng lượng hiệu quả:

  Kiểm toán viên sẽ kiểm tra toàn bộ đơn vị, kiểm tra chi tiết các hệ thống tiêu thụ năng lượng, các bộ phận liên quan và các khoản chi phí cho việc sử dụng năng lượng để xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng một cách tổng thế cho đơn vị.

  Sau khi phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng của đơn vị. Sẽ đưa ra chương trình nhằm thay đổi phương thức vận hành, cải tạo hoặc thay thế thiết bị tiêu thụ năng lượng và các bộ phận liên quan. Đồng thời đánh giá về kỹ thuật và kinh tế của các giải pháp tiết kiệm năng lượng.


  KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM - VEA
  là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng, tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các dịch vụ chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường. Chúng tôi không ngừng tiếp thu, cải tiến những dịch vụ ưu việt nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


  Từ ngày 15/02/2014, VEA tiến hành KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG SƠ BỘ MIỄN PHÍ cho các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký đầu tiên. Các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu kiểm toán năng lượng, hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận được gói hỗ trợ miễn phí này.

                                                                                                       
                                                                                                               Rất hân hạnh được hợp tác.

   

 • Trở lại
 • Các bài viết khác