Tin tức

Kiểm toán năng lượng tại Tháp Somerset Hòa Bình

Ngày đăng: 24/06/2014

VEA đang tiến hành kiểm toán năng lượng tại Tòa tháp Somerset Hòa Bình để đánh giá tình hình sử dụng năng lượng và đề xuất các giải pháp TKNL ...>> Chi tiết

BẤT CỨ LÚC NÀO CÓ THỂ

Ngày đăng: 19/06/2014

...>> Chi tiết