ĐÀO TẠO NGƯỜI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG – CHÌA KHÓA GIÚP DOANH NGHIỆP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM CHI PHÍ

Căn cứ vào Nghị định số 21/2011/NĐ-CP điều 6, 7, 8 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Thông tư số 39/2011/TT-BCT ngày 28 / 10 / 2011 của Bộ Công Thương về quy định đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng.

Theo đề nghị của nhiều doanh nghiệp về yêu cầu đào tạo cán bộ chuyên trách năng lượng và để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chương trình quản lý năng lượng tại cơ sở và thực hiện các quy định của Nhà nước về đào tạo cán bộ chuyên trách năng lượng cần đối với Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm.

Công ty Cổ phần Kiểm toán năng lượng Việt Nam VEA cùng phối hợp Bộ Công Thương  tổ chức lớp đào tạo cấp Chứng chỉ  Người Quản lý Năng lượng của Bộ Công Thương khóa 4 (21-25/5).

Tham gia khóa đào tạo là các học viên làm công tác quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp, những người có nhiệm vụ xây dựng mô hình quản lý và tổ chức thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đơn vị.

Nội dung tập huấn nhằm đào tạo cho các cán bộ hiểu rõ trách nhiệm của người quản lý năng lượng ở trong doanh nghiệp cũng như giúp doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý năng lượng, tổ chức kiểm toán năng lượng để xác định những khu vực có tỷ trọng tiêu thụ năng lượng cao, các khu vực có tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Qua đó, tập trung cải tạo, tìm kiếm các sáng kiến cải tiến, áp dụng công nghệ nhằm đáp ứng được yêu cầu giảm tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp.

Đây là hoạt động đào tạo nằm trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sau khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ Người quản lý năng lượng của Bộ Công Thương.

Một số hình ảnh khóa đào tạo:

Giảng viên giảng dạy về hệ thống lạnh công nghiệp

Giảng viên dạy vềHệ thống Quản lý năng lượng

Thầy Lê Hải Hưng hướng dẫn và làm thí nghiệm về Hệ thống chiếu sáng

Người viết: Đào Loan (VEA)

  Công cụ chuyển đổi

  Từ

  SangTOE

  Bảng quy đổi chi tiết

  Video

  o-to-ngi-qun-l-nng-lng-cha-kha-gip-doanh-nghip-tit-kim-nng-lng-gim-chi-ph-kiemtoannangluongvietnam