TOÀN BỘ TIN TỨC

Kiểm toán năng lượng tại Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam

(14/12/2019)

        Tòa nhà Lotte Center Hà Nội trực thuộc Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam là một trong những đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên (...)

XEM CHI TIẾT

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM

(11/06/2018)

Công ty TNHH B.Braun Việt nam là công ty sản xuất dịch truyền đầu tiên đạt tiêu chuẩn GMP tại Việt Nam. Đầu năm 2018, Công ty vinh dự đón nhận giải nhì giải (...)

XEM CHI TIẾT

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI TÒA NHÀ VIỆT TOWER

(25/04/2018)

Vừa qua, ngày 23 – 24/04/2018, Công ty Cổ phần Kiểm toán năng lượng Việt Nam VEA thực hiện kiểm toán năng lượng tại tòa nhà Việt Tower. Được đầu tư xây (...)

XEM CHI TIẾT

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2

(06/04/2018)

Theo Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 3/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016. Nhà máy Nhiệ (...)

XEM CHI TIẾT