Kiểm Toán Năng Lượng: Giải Pháp Tối Ưu Hóa Tiết Kiệm Năng Lượng

Kiểm toán năng lượng là gì?

Kiểm toán năng lượng là quá trình đo lường, phân tích và đánh giá việc tiêu thụ năng lượng nhằm xác định tiềm năng tiết kiệm và đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật số 50/2010/QH12), kiểm toán năng lượng là hoạt động bắt buộc đối với các cơ sở sử dụng năng lượng.

 1. Lợi ích của kiểm toán năng lượng
 1. Tiết kiệm chi phí: Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành. Kiểm toán năng lượng giúp xác định các cơ hội tiết kiệm và đề xuất các biện pháp cải thiện để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng không cần thiết.
 2. Nâng cao hiệu suất hoạt động: Cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng có thể giúp tăng cường hiệu suất của hệ thống và quá trình sản xuất, dẫn đến tăng sản lượng, giảm thời gian ngừng hoạt động và cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 3. Tuân thủ quy định pháp luật: Kiểm toán năng lượng giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, tránh các hình phạt pháp lý và xây dựng hình ảnh tích cực về trách nhiệm xã hội.
 4. Giảm lượng khí thải carbon: Tiết kiệm năng lượng giúp giảm lượng khí thải carbon và các khí nhà kính khác, góp phần vào nỗ lực toàn cầu giảm biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
 5. Tăng cường cạnh tranh và thu hút nhà cung cấp: Doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng có thể có lợi thế cạnh tranh và thu hút các nhà cung cấp có ý thức về môi trường.

Tại sao doanh nghiệp cần kiểm toán năng lượng?

Theo Thông tư 25/2020/TT-BCT, các doanh nghiệp thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện kiểm toán năng lượng và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm cho Sở Công Thương tỉnh, thành phố. Nếu không tuân thủ, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo Điều 19 Nghị định 134/2013/NĐ-CP.

Những đối tượng cần thực hiện kiểm toán năng lượng

 • Các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm tại Việt Nam, bao gồm cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải tiêu thụ năng lượng từ 1000 TOE trở lên và các công trình xây dựng tiêu thụ từ 500 TOE trở lên.
 • Các công ty muốn kiểm soát và tính toán lượng tiêu thụ điện năng để đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp.

Các Loại Hình Kiểm Toán Năng Lượng

 1. Khảo sát năng lượng (khảo sát đánh giá): Đánh giá tổng quan tình hình sử dụng năng lượng của doanh nghiệp, giúp nhận diện các khu vực tiềm năng tiết kiệm năng lượng và xác định phạm vi kiểm toán chi tiết sau này.
 2. Kiểm toán năng lượng sơ bộ: Quy trình kiểm toán nhanh chóng và tổng quan, nhằm xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng rõ ràng và dễ thực hiện. Kiểm toán sơ bộ cung cấp đánh giá ban đầu và đề xuất các giải pháp tiết kiệm cơ bản.
 3. Kiểm toán năng lượng chi tiết: Kiểm toán toàn diện, bao gồm phân tích sâu về các hệ thống và quy trình sử dụng năng lượng, từ đó xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng lớn hơn và các giải pháp phức tạp hơn.
 4. Kiểm toán năng lượng mức đầu tư: Tập trung vào các cơ hội tiết kiệm năng lượng cần đầu tư lớn, phân tích chi tiết về chi phí và lợi ích, giúp doanh nghiệp quyết định đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng có lợi nhuận cao.

Kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp biết

 • Thực trạng hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng.
 • Thực trạng tiêu thụ và quản lý năng lượng.
 • Mức độ hiệu quả của việc sử dụng năng lượng hiện tại.
 • Các giải pháp tiết kiệm năng lượng khả thi về kỹ thuật và kinh tế.
 • Kế hoạch triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Kiểm toán năng lượng là hoạt động tiên quyết, phải thực hiện trước khi doanh nghiệp triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Quy trình kiểm toán năng lượng

 1. Lập kế hoạch triển khai dự án.
 2. Khảo sát sơ bộ tình hình vận hành của nhà máy.
 3. Thu thập số liệu về sản xuất và tiêu thụ năng lượng.
 4. Thực hiện các vận hành thử nghiệm để thu thập thông tin.
 5. Tính toán và cân bằng năng lượng và hiệu suất.
 6. Nhận dạng thủ tục quản lý năng lượng cần cải thiện.
 7. Nhận dạng thủ tục vận hành và bảo dưỡng cần cải thiện.
 8. Nhận dạng và xác định tài chính cho các phương pháp tiết kiệm năng lượng.
 9. Chuẩn bị báo cáo cho ban quản lý nhà máy.

Các bước thực hiện khảo sát năng lượng

 1. Thu thập thông tin trước khi khảo sát doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp thực hiện theo “Phiếu thu thập dữ liệu”.
 2. Khảo sát tại doanh nghiệp (thực hiện trong 1 ngày)
  • Trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp về thực trạng quản lý và sử dụng năng lượng.
  • Khảo sát dây chuyền sản xuất, hệ thống thiết bị năng lượng (điện, nhiệt, lạnh) để phát hiện nhanh các cơ hội tiết kiệm năng lượng.
  • Cán bộ tư vấn: Chuyên gia tiết kiệm năng lượng, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH ITVC Toàn Cầu.
  • Cán bộ doanh nghiệp: Cán bộ quản lý kỹ thuật, cán bộ quản lý năng lượng.
 3. Lập báo cáo khảo sát năng lượng

Kiểm toán năng lượng chi tiết

Kiểm toán năng lượng chi tiết là mức độ đầy đủ nhất của hoạt động kiểm toán năng lượng. Theo yêu cầu của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc phải thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết 3 năm/lần.

Các bước chính thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết

 1. Chuẩn bị kiểm toán năng lượng: lập kế hoạch; chuẩn bị nhân lực, thiết bị, bảng câu hỏi…
 2. Thu thập dữ liệu về tình hình tiêu thụ năng lượng, quản lý năng lượng; các dây chuyền thiết bị, hệ thống sản xuất sử dụng năng lượng.
 3. Kiểm tra thực địa và lập kế hoạch đo kiểm.
 4. Thực hiện các đợt đo kiểm thực tế.
 5. Phân tích chi tiết tỷ lệ tiêu thụ năng lượng, hiệu quả sử dụng năng lượng.
 6. Xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) khả thi.
 7. Phân tích hiệu quả kinh tế cho các dự án TKNL được đề xuất.
 8. Lập kế hoạch tiến độ cho việc thực hiện các dự án TKNL.
 9. Lập báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết.

Thời gian thực hiện

 • Thời gian làm việc tại nhà máy: khoảng 7 ~ 10 ngày, chia làm 2 ~ 3 đợt.
 • Thời gian thực hiện toàn bộ đợt kiểm toán: 45 ~ 60 ngày.

Lợi ích kiểm toán năng lượng đối với doanh nghiệp

 • Tiết kiệm chi phí năng lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh.
 • Giảm ô nhiễm và rác thải, bảo đảm chất lượng cuộc sống.
 • Khẳng định hoạt động đúng theo quy định pháp luật.
 • Hệ thống quản lý năng lượng bền vững.

Đội ngũ Kiểm toán viên năng lượng

Đội ngũ kiểm toán viên năng lượng bao gồm các thạc sĩ, kỹ sư giàu kinh nghiệm, cùng với các chuyên gia đầu ngành tiết kiệm năng lượng từ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và các chuyên gia quốc tế từ Công ty tư vấn ENVIDATEC (Cộng hòa Liên bang Đức). Đội ngũ kiểm toán viên có chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng quốc tế và của Bộ Công Thương.

Cơ sở vật chất

Trang bị bộ dụng cụ kiểm toán năng lượng hiện đại, bao gồm đồng hồ đo cường độ sáng, thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng, đo nhiệt độ, áp suất, máy phân tích khói, thiết bị đo lưu lượng chất lỏng kiểu siêu âm và các phần mềm mô phỏng, phân tích và tính toán tiết kiệm năng lượng.

THIẾT BỊ ĐO PHÂN TÍCH CÔNG SUẤT ĐA NĂNG KYORITSU, KEW – 6315 Đo, lưu trữ giá trị tức thời và liên tục của điện áp, dòng điện, tần số, độ méo sóng hài, công suất, hệ số công suất trên cả 3 pha của thiết bị điện. Kiểm tra phân tích nguồn cung cấp, đánh giá các giá trị tiêu thụ công suất của các thiết bị.
CAMERA ẢNH NHIỆT TESTO 872 Kiểm tra chất lượng của hạ tầng xây dựng, ảnh hưởng của độ ẩm, hư hỏng cơ khí và hệ thống điện, đo lường nhiệt độ cao chính xác, ứng dụng triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Phát hiện các vị trí có nguy cơ phát triển nấm mốc, xác định cầu nhiệt, phát hiện khuyết tật cấu trúc hoặc xác định các mối nối quá nóng
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN NĂNG HIOKI 3280-10F Dùng để đo lường, kiểm tra nhanh các thành phần điện khác nhau: điện áp, dòng điện công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất toàn phần, hệ số công suất, góc pha, tần số…
THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI AR 320 Xác định nhiệt độ của các thiết bị sản xuất hoặc các vị trí tổn thất nhiệt trên đường ống, thành lò, bề mặt bức xạ Kiểm tra nhiệt độ bằng tia laser tăng độ chính xác mục tiêu cho phép đo nhiệt độ của vật thể từ xa một cách chính xác mà không cần phải ngưng sản xuất.
  THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ THẢI TESTO 320 Thiết bị phân tích khí trong ống khói, có thể lắp đặt cùng lúc 4 cell đo (O2, CO, NO, NO2, SO2) được thiết kế dành riêng cho các lò hơi, lò đốt trong công nghiệp. Phân tích chất lượng khí thải nhằm tính toán hiệu quả quá trình cháy của lò hơi.
    THIẾT BỊ ĐO ĐỘ SÁNG LX-1010B Đo độ rọi tại các khu vực: toà nhà, trung tâm thương mại, Doanh nghiệp, nhà xưởng công nghiệp, … Đo độ sáng nhằm kiểm tra chất lượng sáng so với tiêu chuẩn thiết kế để có giải pháp cải tạo phù hợp
    THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ GIÓ – LM81AM Đo tốc độ gió, lưu lượng gió trong tòa nhà, hệ thống thông gió…Nhằm xác định các thông số trong môi trường kiểm toán để có cơ sở tính toán hiệu quả các giải pháp tiết kiệm năng lượng
  THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ CO2, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM TESTO 440 Đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm trong các phòng làm việc, phòng họp, hội trường… Xác định nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm nhằm đánh giá chất lượng không khí để có những cải tiến hệ thống thông gió, điều hòa không khí phù hợp
      THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY TESTO 470 Máy đo tốc độ vòng quay không cần giấy phản quang Lutron, đo tốc độ vòng quay từ 10 đến 99,999 v/phút ( RPM). Sử dụng máy đo tốc độ vòng quay để đo tốc độ trục động cơ nhằm đánh giá quá trình vận hành của thiết bị
THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG BẰNG SIÊU ÂM PCE TDS 100HS Đo lưu lượng chất lỏng của đường ống có đường kính từ 1″ tới 60″ (24.5 mm đến 1,524 mm) Nhằm xác định lưu lượng chất lỏng để tính toán hiệu quả hoạt động của các bơm
ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG TIA LASER FLUKE 421 Sử dụng trong việc đo khoảng cách bằng sóng siêu âm tới 100 m Thuận lợi trong việc xác định khoảng cách ở các vị trí cao
MÁY ĐO ĐA NĂNG – ĐO CHẤT LƯƠNG KHÔNG KHÍ TESTO 435 Theo dõi, phân tích và chẩn đoán chất lượng không khí trong nhà ở hoàn hảo. Tiêu chuẩn đo IAQ đo chất lượng không khí trong văn phòng, trong nhà kho hoặc trên sàn sản xuất. Với phạm vi đo từ -4 đến 158 ° F, cho phép đo trong ống dẫn. Đầu dò này cũng có độ chính xác ± 0,5 ° F. Tốc độ dòng chảy, lưu lượng, độ ẩm không khí và nhiệt độ không khí theo một trình tự.

Lý do VEA là sự lựa chọn tối ưu nhất

VEA, với đội ngũ chuyên gia trình độ cao và trang thiết bị hiện đại, chuyên nghiên cứu và phân tích mô hình tiêu thụ năng lượng tại doanh nghiệp để xác định cơ hội tiết kiệm năng lượng và đưa ra các giải pháp quản lý năng lượng hiệu quả. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, VEA đã giúp nhiều doanh nghiệp sử dụng ít năng lượng hơn, vận hành hiệu quả hơn và giảm phát thải khí nhà kính.