ESCO – Dịch vụ đầu tư năng lượng

Khảo sát, đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Tư vấn, thiết kế dự án
Thống nhất hợp đồng
Đầu tư,cung cấp thiết bị
Quản lý dự án từ thiết kế, lắp đặt đến giám sát
Đào tạo nhân viên cung cấp dịch vụ bảo trì liên tục
Giám sát vận hành hệ thống
Chia sẻ lợi nhuận chi phí tiết kiệm
esco-dch-v-u-t-nng-lng-kiemtoannangluongvietnam