Công ty sử dụng thiết bị kiểm toán để đo kiểm chi tiết tại từng khu vực, thiết bị tiêu thụ năng lượng để xác định các thông số như: nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, công suất tiêu thụ, chất lượng điện áp, hệ số công suất, độ rọi của hệ thống chiếu sáng. Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của một số thiết bị với các thông số kỹ thuật sau : U, I, P, Q, S. Danh sách các thiết bị đo đếm tại Công ty như sau:

Công cụ chuyển đổi

Từ

SangTOE

Bảng quy đổi chi tiết

Video

thit-b-o-kim-kiemtoannangluongvietnam