VỀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Các hoạt động tiết kiệm năng lượng chính:

1. Kiểm toán năng lượng

2. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

3. Cung cấp giải pháp và các thiết bị tiết kiệm năng lượng

4. Đào tạo sử dụng năng lượng cho doanh nghiệp

5. ESCO – Dịch vụ đầu tư năng lượng

6. Đánh giá, giám sát chất lượng, hiệu quả thiết bị sử dụng năng lượng

7. Chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường

8. Thiết kế, thi công, giám sát các dự án tiết kiệm năng lượng

CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO

An toàn

Chuyên nghiệp

Tốc độ

Hiệu quả

CON ĐƯỜNG CHÚNG TÔI ĐÃ ĐI RẤT DÀI

20

NĂM KINH NGHIỆM

300

DỰ ÁN HOÀN THÀNH

7,000

KHÁCH HÀNG

60

BẰNG KHEN

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TỪ CHÚNG TÔI

Nhận tin tức và thông tin cung cấp mới nhất

True environmental protection lies in loving the mountains, the oceans and in cherishing all creation.