Các hệ thống khác

Khi hệ thống Bể trữ lạnh được gắn vào hệ thống thì Chillers có thể làm việc về đêm để trữ năng suất lạnh và cấp trở lại vào ban ngày khi có nhu cầu. Việc làm lạnh này có thể bổ sung hoặc thay thế hoàn toàn việc làm lạnh của Chiller vào ban ngày.

Công cụ chuyển đổi

Từ

SangTOE

Bảng quy đổi chi tiết

Video

cc-h-thng-khc-kiemtoannangluongvietnam