Động cơ, bơm & quạt

Sóng hài méo áp và méo dòng trong động cơ sẽ sinh ra các mômen không sinh công gây ra tổn hao về mặt công suất, đồng thời sóng hài còn làm rung động cơ làm giảm độ bền cơ học. Để nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho thiết bị qua đó làm giảm tiêu hao điện toàn nhà máy, VEA đã tư vấn và cung cấp thiết bị cải thiện chất lượng điện năng sản xuất tại Hàn Quốc.

Thiết bị được cấu tạo dựa theo kỹ thuật của cuộn dây Zigzag tương tự trong Máy biến áp tự ngẫu. Trong đó, các cuộn dây được bố trí đan xen giúp cho từ thông chạy trong máy không đổi và sẽ ngược chiều dòng điện trong từng giai đoạn nhất định, qua đó sự méo sóng sẽ được làm giảm, kết quả là sóng hài và mất cân bằng pha sẽ được cải thiện đáng kể.

Công cụ chuyển đổi

Từ

SangTOE

Bảng quy đổi chi tiết

Video

ng-c-bm-amp-qut-kiemtoannangluongvietnam