Hệ thống chiếu sáng

1. Sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

2. Cải tạo hệ thống chiếu sáng hợp lý.

 

Công cụ chuyển đổi

Từ

SangTOE

Bảng quy đổi chi tiết

Video

h-thng-chiu-sng-kiemtoannangluongvietnam