Lò hơi

Tối ưu áp suất hơi

Sử dụng bộ sấy khí, bộ hâm nước

Thu hồi nhiệt từ khói thải

Tối ưu hoá chế độ cháy

Tối ưu hoá mức xả đáy

Tận dụng triệt để nước ngưng

Gia nhiệt nước cấp vào lò bằng khói lò

Điều khiển hệ thống quạt cấp khí và quạt

Hút khí thải hiệu quả.

Công cụ chuyển đổi

Từ

SangTOE

Bảng quy đổi chi tiết

Video

l-hi-kiemtoannangluongvietnam