KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2

Theo Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 3/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là một trong những Doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phải thực hiện chế độ bắt buộc định kỳ 3 năm/lần kiểm toán năng lượng.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước, Nhà máy đã phối hợp với Công ty Kiểm toán năng lượng – VEA thực hiện kiểm toán năng lượng năm 2017.

Hình ảnh Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Theo kế hoạch, vừa qua các cán bộ và chuyên gia của Công ty kiểm toán năng lượng VEA đã khảo sát, kiểm toán đánh giá tình hình tiêu thụ năng lượng, thực hiện công tác đo lường, xử lý kỹ thuật, thu thập dữ liệu của các thiết bị tại nhà máy như: Hệ thống lò hơi, tuabin, hệ thống bảo ôn, hệ thống xử lý than, hệ thống khí nén, hệ thống điều hòa không khí, các thiết bị chiếu sáng khu vực văn phòng và khu vực sản xuất, vận hành,.v..v.

Chuyên gia kiểm toán năng lượng của VEA đã phân tích các dữ liệu đo lường, đánh giá chi tiết hiện trạng sử dụng các loại năng lượng phục vụ sản xuất điện năng bằng những phần mềm chuyên dụng và xây dựng đường cơ sở năng lượng cho Nhà máy. Công việc này giúp nhà máy chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tiêu thụ năng lượng của mình những năm tiếp theo, giúp quản lý được chỉ số tiêu thụ năng lượng (EnPI), phân bổ vận hành,…

Chuyên gia của VEA khảo sát kiểm toán tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Kết quả kiểm toán năng lượng bám sát theo nội dung hướng dẫn của Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 quy định và được phía Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đánh giá cao với các nhóm giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất bao gồm: Nhóm giải pháp không mất chi phí đầu tư; chi phí đầu tư thấp; chi phí đầu tư cao được xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết phù hợp với tình hình sản xuất và kinh phí đầu tư của nhà máy nhằm giảm chi phí năng lượng cho sản xuất điện năng, giúp nhà máy tăng tính cạnh tranh trên thị trường điện tại Việt Nam.

                                                                                         Người viết: Đào Loan (VEA)

    Công cụ chuyển đổi

    Từ

    SangTOE

    Bảng quy đổi chi tiết

    Video