KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM

Công ty TNHH B.Braun Việt nam là công ty sản xuất dịch truyền đầu tiên đạt tiêu chuẩn GMP tại Việt Nam. Đầu năm 2018, Công ty vinh dự đón nhận giải nhì giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017 do Bộ Công Thương và Tổ chức GIZ phối hợp tổ chức với rất nhiều những giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đầu tháng 6/2018, Công ty TNHH B.Braun Việt Nam đã liên hệ với VEA – Công ty CP Kiểm toán năng lượng Việt Nam thực hiện KTNL và xây dựng báo cáo kiểm toán gửi về Bộ Công thương theo quy định của Luật số: 50/2010/QH12, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số: 21/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngày 5-6/6/2018, VEA thành lập đoàn kiểm toán tới B.Braun thực hiện đo kiểm thực tế tại nhà máy, phân tích, đánh giá chi tiết tất cả các hệ thống tiêu thụ năng lượng trong công ty.

Đoàn kiểm toán thực hiện khảo sát khu vực Hệ thống Chiler tại B.Braun.

Thực hiện khảo sát tại khu vực nhà xưởng.

Người viết: Trang Phạm (VEA)

  Công cụ chuyển đổi

  Từ

  SangTOE

  Bảng quy đổi chi tiết

  Video

  kim-ton-nng-lng-ti-cng-ty-tnhh-b-braun-vit-nam-kiemtoannangluongvietnam