Thông tư số 39/2011/BCT: Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng

Ngày  28 tháng 10 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BCT Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ Quản lý năng lượng và Kiểm toán viên năng lượng. Theo đó, Thông tư  áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đào tạo, cấp, công nhận chứng chỉ Quản lý năng lượng; đào tạo, cấp, công nhận, thu hồi chứng chỉ Kiểm toán viên năng lượng.

Thông tư quy định về đào tạo quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng; thẩm quyền cấp, công nhận chứng chỉ quản lý năng lượng; cấp, công  nhận, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng. Chứng chỉ quản lý năng lượng là chứng chỉ do Bộ Công Thương cấp cho người đạt kết quả trong kỳ thi cấp chứng chỉ Quản lý năng lượng.

Cơ sở đào tạo Quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng được các điều kiện: Về cơ sở vật chất; Về đội ngũ giảng viên và có bộ máy quản lý đào tạo đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để tổ chức đào tạo;

Thông tư cũng quy định điều kiện để được công nhận là cơ sở đào tạo quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng; Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng…

Bộ Công Thương giao trách nhiệm cho Tổng cục Năng lượng chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo của các cơ sở đào tạo quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này và gửi ý kiến, kiến nghị về Tổng cục Năng lượng để được hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thông tư 39/2011/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2011.

  Công cụ chuyển đổi

  Từ

  SangTOE

  Bảng quy đổi chi tiết

  Video

  thng-t-s-39-2011-bct-quy-nh-v-o-to-cp-chng-ch-qun-l-nng-lng-v-kim-ton-vin-nng-lng-kiemtoannangluongvietnam