TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGƯỜI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG NĂM 2024 (Từ 5/8-9/8)

Công ty Cổ phần kiểm toán năng lượng Việt Nam, xin thông báo tổ chức khóa đào tạo “NGƯỜI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG” cho các doanh nghiệp trên toàn quốc.

 1. Thông tin khoá đào tạo:
 2. Nội dung khóa học: Chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Công Thương; Sau khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ Người quản lý năng lượng của Bộ Công Thương.
 3. Hình thức thi: Cuối khóa có 1 bài thi;
 4. Địa điểm đào tạo: Hà Nội.
 5. Thời gian đào tạo dự kiến: 05/08-09/08/2024.
 6. Thời gian đăng ký: Trước ngày 31/07/2024.
 7. Học phí: 6.000.000 VNĐ ( Bao gồm: VAT, chi phí giảng viên, địa điểm, ăn trưa, tài liệu, nước uống, …)
 • Yêu cầu về điều kiện học viên tham gia khóa học và vai trò của người quản lý năng lượng được mô tả tại điều 35 của Luật số 50/2010/QH12 ở phụ lục đính kèm.
 • Lưu ý: Các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc phải có người quản lý năng lượng.

Để đáp ứng các yêu cầu của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như nâng cao công tác sử dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm tại Doanh nghiệp. VEA kính đề nghị Quý công ty cử cán bộ tham gia khóa đào tạo “Người quản lý Năng lượng”.

Mọi chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hotline: 0967.056.556;

Website: Kiemtoannangluongvietnam.com  ;         Email: Lienhe.vea@gmail.com         

VPGD: Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.

Mục tiêu của khóa học:

 • Trang bị cho học viên một số nội dung luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 • Trang bị cho học viên hiểu các quy định và trách nhiệm của người quản lý năng lượng trong doanh nghiệp.
 • Học viên có khả năng xây dựng và vận hàng hệ thống quản lý năng lượng trong doanh nghiệp.
 • Cung cấp các kiến thức về tiết kiệm năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Hoạt động đào tạo Người quản lý năng lượng là hoạt động trọng tâm và thường xuyên của Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

      Theo đề nghị của nhiều doanh nghiệp về yêu cầu đào tạo cán bộ chuyên trách năng lượng và để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chương trình quản lý năng lượng tại cơ sở và thực hiện các quy định của Nhà nước về đào tạo cán bộ chuyên trách năng lượng cần đối với Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm.

     Công ty Cổ phần Kiểm toán năng lượng Việt Nam VEA cùng phối hợp Bộ Công Thương  tổ chức lớp đào tạo cấp Chứng chỉ  Người Quản lý Năng lượng của Bộ Công Thương năm 2023.

     Nội dung chương trình đào tạo căn cứ vào Nghị định số 21/2011/NĐ-CP điều 6, 7, 8 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo Nghị định số 134/2013/NĐ-CP – Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định 17/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí và Thông tư số 39/2011/TT-BCT ngày 28-10-2011 của Bộ Công Thương về quy định đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng.

  Công cụ chuyển đổi

  Từ

  SangTOE

  Bảng quy đổi chi tiết

  Video