Tư vấn kiến trúc xanh

Tư vấn đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết kế, tối ưu hệ thống cho các công trình mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ tiên tiến trên thế giới.
Giới thiệu các quỹ đầu tư phù hợp, giúp doanh nghiệp kết nối, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ
VEA triển khai gói dịch vụ năng lượng bao gồm lập kế hoạch, xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo trì, tối ưu hóa, đóng góp cho doanh nghiệp
VEA bảo đảm cho các chi phí đầu tư, kết quả tiết kiệm năng lượng và chịu rủi ro về thương mại để thực hiện giải pháp sử dụng và quản lý năng lượng hiệu quả
t-vn-kin-trc-xanh-kiemtoannangluongvietnam