Kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng bao gồm các hoạt động: Khảo sát dây chuyền sản xuất, hệ thống thiết bị năng lượng; thu thập dữ liệu sản xuất và tiêu thụ năng lượng; đo đạc tiêu thụ năng lượng; đánh giá và phân tích để nhận dạng các cơ hội tiết kiệm; đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng mang tính khả thi về mặt kinh tế và kỹ thuật.
Theo yêu cầu của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc phải thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết 3 năm/1lần. Quy trình thực hiện kiểm toán năng lượng được thực hiện theo hướng dẫn thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012:

Xác định phạm vi kiểm toán
Thành lập nhóm kiểm toán
Ước tính khung thời gian và kinh phí
Thu thập dữ liệu có sẵn
Kiểm tra thực địa và đo đạc
Phân tích số liệu thu thập được

Sau đó nhóm kiểm toán tổng hợp thành báo cáo kiểm toán năng lượng và trình bày tại doanh nghiệp. Thời gian thực hiện toàn bộ đợt kiểm toán từ 30 – 45 ngày (tùy thuộc vào quy mô từng doanh nghiệp).

Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện kiểm toán

Có cái nhìn tổng quan về thực trạng sử dụng năng lượng, quản lý năng lượng của doanh nghiệp so với mức chung của ngành
Tối ưu hóa chế độ vận hành, nâng cao tuổi thọ của thiết bị, hỗ trợ quản lý cải thiện an toàn và nâng cao năng suất, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Giới thiệu các nguồn vốn ưu đãi để thay đổi dây chuyền công nghệ

Với dịch vụ kiểm toán năng lượng, VEA cam kết với Quý doanh nghiệp

  • Nhận biết được các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp thông qua hoạt động đánh giá từ phía tư vấn (có thể phát hiện tiềm năng TKNL từ 10% – 50% chi phí năng lượng)
  • Đưa ra những giải pháp tối ưu nhất để tiết kiệm chi phí năng lượng từng thiết bị, từng hệ thống sản xuất tiêu thụ năng lượng.
  • Báo cáo kiểm toán đảm bảo tiêu chuẩn để gửi đến Sở công thương. Đồng thời hướng dẫn xây dựng kế hoạch TKNL hàng năm và các thủ tục khác theo quy định của Luật “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

Kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng bao gồm các hoạt động: Khảo sát dây chuyền sản xuất, hệ thống thiết bị năng lượng; thu thập dữ liệu sản xuất và tiêu thụ năng lượng; đo đạc tiêu thụ năng lượng; đánh giá và phân tích để nhận dạng các cơ hội tiết kiệm; đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng mang tính khả thi về mặt kinh tế và kỹ thuật.
Theo yêu cầu của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc phải thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết 3 năm/1lần. Quy trình thực hiện kiểm toán năng lượng được thực hiện theo hướng dẫn thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012:

Xác định phạm vi kiểm toán
Thành lập nhóm kiểm toán
Ước tính khung thời gian và kinh phí
Thu thập dữ liệu có sẵn
Kiểm tra thực địa và đo đạc
Phân tích số liệu thu thập được

Sau đó nhóm kiểm toán tổng hợp thành báo cáo kiểm toán năng lượng và trình bày tại doanh nghiệp. Thời gian thực hiện toàn bộ đợt kiểm toán từ 30 – 45 ngày (tùy thuộc vào quy mô từng doanh nghiệp).

Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện kiểm toán

Có cái nhìn tổng quan về thực trạng sử dụng năng lượng, quản lý năng lượng của doanh nghiệp so với mức chung của ngành
Tối ưu hóa chế độ vận hành, nâng cao tuổi thọ của thiết bị, hỗ trợ quản lý cải thiện an toàn và nâng cao năng suất, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Giới thiệu các nguồn vốn ưu đãi để thay đổi dây chuyền công nghệ

Với dịch vụ kiểm toán năng lượng, VEA cam kết với Quý doanh nghiệp

  • Nhận biết được các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp thông qua hoạt động đánh giá từ phía tư vấn (có thể phát hiện tiềm năng TKNL từ 10% – 50% chi phí năng lượng)
  • Đưa ra những giải pháp tối ưu nhất để tiết kiệm chi phí năng lượng từng thiết bị, từng hệ thống sản xuất tiêu thụ năng lượng.
  • Báo cáo kiểm toán đảm bảo tiêu chuẩn để gửi đến Sở công thương. Đồng thời hướng dẫn xây dựng kế hoạch TKNL hàng năm và các thủ tục khác theo quy định của Luật “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.