Kiểm toán năng lượng tại Công ty  Panasonic System Networks Việt Nam 2020

Kiểm toán năng lượng tại Công ty  Panasonic System Networks Việt Nam

       Công ty Cổ phần Kiểm toán năng lượng Việt Nam  (VEA) đã thực hiện kiểm toán năng lượng và triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng cho Công ty TNHH Panasonic  System Networks Việt Nam.

        Công ty TNHH Panasonic  System Networks Việt Nam được thành lập từ năm 2016, Công ty chuyên sản xuất và lắp ráp các sản phẩm điện tử viễn thông chất lượng cao và thân thiện với môi trường.

       Với những kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán cùng với những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm sử dụng năng lượng của ngành sản xuất và lắp ráp các sản phẩm điện tử, Kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA) đã triển khai các hoạt động khảo sát, đo đạc, phân tích, đánh giá chi tiết tất cả các hệ thống tiêu thụ năng lượng trong công ty như hệ thống động cơ sản xuất, chiếu sáng, quạt, điều hòa không khí và thông gió, máy gia nhiệt, hệ thống máy hàn… và đề xuất những giải pháp tiết kiệm năng lượng như:

     Các giải pháp về quản lý:

  •  Giải pháp tăng cường quản lý nội vi: Tăng cường công tác đào tạo cán bộ công nhân viên về sử dụng năng lượng hiệu quả, tham gia những chương trình hội thảo để nâng cao hiểu biết về sử dụng năng lượng
  •  Thực hiện kiểm tra định kì toàn bộ các hệ thống cung cấp năng lượng trong công ty
  •  Lập kế hoạch vận hành thiết bị hiệu quả đáp ứng yêu cầu sản xuất
  • Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO

    Các giải pháp về kỹ thuật:

  • Tiết giảm hệ thống chiếu sáng không cần thiết
  • Thay thế hệ thống chiếu sáng huỳnh quang T8 bằng đèn huỳnh quang T5
  • Kiểm tra rò rỉ cho hệ thống máy nén khí
  • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái

    Với những sản phẩm dịch vụ tiên tiến và ưu việt mà VEA đã mang lại, VEA ngày càng giành được sự tín nhiệm của khách hàng. Không ngừng nghiên cứu, áp dụng và phát triển những giải pháp mới khả thi nhất, chắc chắn VEA sẽ trở thành đối tác hợp tác hiệu quả nhất của quý khách.

 

 

kim-ton-nng-lng-ti-cng-ty-panasonic-system-networks-vit-nam-2020-kiemtoannangluongvietnam