Kiểm toán năng lượng tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU 1)

Kiểm toán năng lượng Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU 1)

Nhận thấy nhu cầu kiểm toán năng lượng tại công ty để tìm ra những giải pháp tiết kiệm năng lượng khả thi, cần tìm những đối tác giàu kinh nghiệm, ngày 25/04/2020, ông Nguyễn Đức Hiển – Giám đốc công ty  đã đại diện ban lãnh đạo công ty lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán năng lượng với Kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA), kiểm toán năng lượng cho Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU 1).

 

Với những kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán cùng với những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm sử dụng năng lượng của các nhà máy sản xuất công nghiệp, Kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA) đã triển khai các hoạt động khảo sát, đo đạc, phân tích, đánh giá chi tiết tất cả các hệ thống tiêu thụ năng lượng trong công ty như, chiếu sáng, quạt, điều hòa không khí và thông gió, … và đề xuất những giải pháp tiết kiệm năng lượng như sau:

  • Lắp đặt hệ thống BMS giám sát hệ thống thiết bị sản xuất và các khu vực sử dụng năng lượng tại các phòng ban để tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  • Ban hành các văn bản quy định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại công ty
  • Theo dõi, đánh giá các khu vực tiêu thụ năng lượng chính
  • Tiết giảm chiếu sáng tại các vị trí không cần thiết

Đặc biệt giải pháp quản lý năng lượng bền vững bằng cách xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 và các giải pháp về hệ thống chiếu sáng, điều hòa…có thể triển khai ngay rất được công ty quan tâm.
Kết thúc đợt kiểm toán năng lượng, VEA vẫn sẽ tiếp tục đồng hành Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 để đưa ra chiến lược sử dụng năng lượng và triển khai hệ thống quản lý năng lượng trong thời gian tiếp theo.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kim-ton-nng-lng-ti-cng-ty-c-phn-ph-tng-my-s-1-futu-1-kiemtoannangluongvietnam