KIỂM TOÁN TẠI NHÀ MÁY SAMSUNG BẮC NINH

Trong năm 2019 vừa qua, Kiểm toán năng lượng Việt Nam đã thực hiện kiểm toán năng lượng tại Nhà máy Samsung Bắc Ninh

          TNNH Samsung Electronics Việt Nam – Nhà máy Samsung Bắc Ninh (SEV) là một hộ tiêu thụ năng lượng trọng điểm với quy mô rất lớn có trụ sở tại KCN Yên Phong I, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh. Theo số liệu thống kê năm 2018, SEV tiêu thụ hơn 574 triệu kWh điện, 6.446 tấn LPG và 16.864 lít dầu DO tương đương 95.691 tấn dầu quy đổi (TOE) để phục vụ hoạt động sản xuất của công ty.

          Là một đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn. Nhà máy Samsung Bắc Ninh luôn chú ý sát sao trong việc thực hiện của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

          Kể từ khi đi vào hoạt động Nhà máy Samsung Bắc Ninh đã áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các giải pháp đã được áp dụng:

         + Thường xuyên vệ sinh bảo trì bảo dưỡng các hệ thống.

         + Tiếp tục duy trì thực hiện hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001

         + Nâng cấp hệ thống giám sát năng lượng tự động

         Để đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng tại nhà máy các chuyên gia đã tiến hành đo đạc một số hệ thống tiêu thụ năng lượng chính tại đây.

Hình ảnh các chuyên gia đang khảo sát tại Nhà máy Samsung Bắc Ninh

         Sau quá trình khảo sát các hệ thống tiêu thụ năng lượng chính tại đơn vị:Đoàn kiểm toán đã đề xuất các   các nhóm giải pháp tiết kiệm năng lượng, bao gồm: Nhóm giải pháp không mất chi phí đầu tư; chi phí đầu tư thấp; chi phí đầu tư cao được xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết phù hợp với tình hình sản xuất và kinh phí đầu tư của nhà máy nhằm giảm chi phí năng lượng cho sản xuất điện năng, giúp nhà máy tăng tính cạnh tranh trên thị trường điện tại Việt Nam.

 

kim-ton-ti-nh-my-samsung-bc-ninh-kiemtoannangluongvietnam