Kiểm toán năng lượng năm Nhà máy Ceramic Hồng Hà

Kết quả kiểm toán năng lượng năm 2019 Nhà máy Ceramic Hồng Hà – Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Hồng Hà

       Nhà máy Ceramic Hồng Hà có trụ sở Thôn Mai Nội, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, là một trong những đơn vị sản xuất gạch có quy mô lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Hồng Hà. Theo quy mô phát triển sản xuất kinh doanh, Nhà máy đang sử dụng các loại năng lượng than và điện để phục vụ sản xuất, quy đổi theo tấn dầu tương đương thì Nhà máy tiêu thụ lớn hơn 1.000 TOE/năm và thuộc diện phải thực hiện chế độ bắt buộc kiểm toán định kỳ 3 năm/lần.

Nhà máy Ceramic Hồng Hà

        Thực hiện chủ trương của Nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững các nguồn năng lượng phục vụ sản xuất. Tháng 11 năm  2019, Công ty CP kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA) đã phối hợp với Nhà máy Ceramic Hồng Hà để thực hiện chương trình kiểm toán năng lượng cho toàn Nhà máy.

       VEA đã tiến hành kiểm toán năng lượng cho từng khu vực sản xuất (khu cấp nguyên liệu, hệ thống lò khí hoá than, hệ thống lò sấy, lò nung… ), đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng từng khu vực, các thiết bị sử dụng năng lượng chính. Từ đó đơn vị kiểm toán đề xuất được các nhóm giải pháp tiết kiệm năng lượng như: Nâng cao tuyên truyền, đào tạo cho các cán bộ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; cải thiện hệ thống chiếu sáng; xây dựng hệ thống quản lý giám sát điện năng tự động, xây dựng hệ thống quản năng lượng theo tiêu chuẩn ISO; lắp biến tần tiết kiệm điện năng cho máy nén khí, máy ép

        Trong đó, theo phân tích Nhà máy nên thực hiện sớm các giải pháp tiết kiệm năng lượng không mất chi phí đầu tư và có chi phí đầu tư thấp tại thời điểm hiện nay, những giải pháp có chi phí đầu tư cao cần sớm triển khai thực hiện giúp Nhà máy cải thiện tình hình sử dụng năng lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường và lợi nhuận kinh doanh./.

 

 

 

 

kim-ton-nng-lng-nm-nh-my-ceramic-hng-h-kiemtoannangluongvietnam