Kiểm toán năng lượng tại TTTM Vincom Plaza Long Biên

Kiểm toán năng lượng Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc – Trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên

       Nhận thấy nhu cầu kiểm toán năng lượng tại công ty để tìm ra những giải pháp tiết kiệm năng lượng khả thi, cần tìm những đối tác giàu kinh nghiệm, ngày 01/03/2020, ông Lê Văn cường – Giám đốc BQL TTTM Vincom Plaza Long Biên  đã đại diện ban lãnh đạo công ty lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán năng lượng với Kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA), kiểm toán năng lượng cho TTTM Vincom Plaza Long Biên

       Với những kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán cùng với những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm sử dụng năng lượng của các tòa nhà trung tâm thương mại, Kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA) đã triển khai các hoạt động khảo sát, đo đạc, phân tích, đánh giá chi tiết tất cả các hệ thống tiêu thụ năng lượng trong công ty như, chiếu sáng, quạt, điều hòa không khí và thông gió, …và đề xuất những giải pháp tiết kiệm năng lượng như sau:

  • Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn iso 50001
  • Nâng cấp hệ thống BMS để theo dõi phân tích, đánh giá năng lượng
  • Ban hành các văn bản quy định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
  • Theo dõi, đánh giá các khu vực tiêu thụ năng lượng chính
  • Tiết giảm chiếu sáng tại các vị trí không cần thiết

     Đặc biệt giải pháp quản lý năng lượng bền vững bằng cách xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 và các giải pháp về hệ thống chiếu sang, điều hòa…có thể triển khai ngay rất được công ty quan tâm.
     Kết thúc đợt kiểm toán năng lượng, VEA vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng TTTM Vincom Plaza Long Biên để đưa ra chiến lược sử dụng năng lượng và triển khai hệ thống quản lý năng lượng trong thời gian tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kim-ton-nng-lng-ti-tttm-vincom-plaza-long-bin-kiemtoannangluongvietnam