KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TAI NHÀ MÁY B.BRAUN VIỆT NAM TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP THANH OAI – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam có công ty mẹ là B. Braun Medical Industries SDN. BHD Malaysia thuộc tập đoàn B. Braun của Đức, tổng số vốn đầu tư là trên 100 triệu đô la, có trụ sở chính tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, thành phố Hà Nội với hai văn phòng khác tại 170 Đê La Thành, Hà Nội và số 10 đường Tân Trào, thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2008, Công ty khởi công xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị y tế đầu tiên tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội với tổng vốn đầu tư khoảng 32,6 triệu euro. Nhà máy này đã được khánh thành chính thức vào năm 2011.
Với mức tiêu thụ năng lượng năm 2019 là 2.018 TOE , Nhà máy B.BRAUN nằm trong danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019, thuộc đối tượng bắt buộc thực hiện kiểm toán năng lượng 3 năm một lần và xây dựng, thực hiện kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Dựa trên nhu cầu này, Công ty CP Kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA) và Công ty TNHH B. Braun Việt Nam đã hợp tác và ký kết thỏa Thuận thuận kiểm toán năng lượng cho nhà máy B. Braun Thanh Oai. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2020, đoàn công tác của VEA cùng với các trang thiết bị đã đến, khảo sát và đo đạc các thông số kỹ thuật về mức tiêu thụ năng lượng. Dựa trên những số liệu thu được, VEA tiến hành thực hiện báo cáo kiểm toán năng lượng và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả và phù hợp với hoạt động của nhà máy.

kim-ton-nng-lng-tai-nh-my-b-braun-vit-nam-ti-cm-cng-nghip-thanh-oai-thnh-ph-h-ni-kiemtoannangluongvietnam