Kết quả kiểm toán năng lượng năm 2017 Nhà máy Granite Trung Đô – Công ty CP Trung Đô

Kết quả kiểm toán năng lượng năm 2017 Nhà máy Granite Trung Đô – Công ty CP Trung Đô

Nhà máy Granite Trung Đô có trụ sở tại đường Đặng Thai Mai-KCN Bắc Vinh – Nghệ An, là một trong những đơn vị sản xuất gạch, ngói có quy mô lớn của Công ty Cổ phần Trung Đô. Nhà máy được thiết kế gồm hai dây chuyền sản xuất gạch granite và ngói gốm sứ cao cấp với công nghệ hiện đại từ Italy, công suất thiết kế lên tới 3.5 triệu m2/năm. Theo quy mô phát triển sản xuất kinh doanh, Nhà máy đang sử dụng các loại năng lượng than và điện để phục vụ sản xuất, quy đổi theo tấn dầu tương đương thì Nhà máy tiêu thụ khoảng 12.000 TOE>1.000 TOE/năm và thuộc diện phải thực hiện chế độ bắt buộc kiểm toán định kỳ 3 năm/lần.

Nhà máy Granite Trung Đô

Nhà máy Granite Trung Đô_KCN Bắc Vinh, Nghệ An.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững các nguồn năng lượng phục vụ sản xuất. Tháng 8/2017, Công ty CP kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA) đã phối hợp với Nhà máy Granite Trung Đô thực hiện chương trình kiểm toán năng lượng cho toàn Nhà máy.

Đo-kiểm-tại-tủ-điện-máy-nghiền-hồ-xương

Đo kiểm tại tủ điện máy nghiền hồ xương

VEA đã tiến hành kiểm toán năng lượng cho từng khu vực sản xuất (khu cấp nguyên liệu, hệ thống lò khí hoá than, hệ thống lò sấy, lò nung… ), đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng từng khu vực, các thiết bị sử dụng năng lượng chính. Từ đó đơn vị kiểm toán đề xuất được các nhóm giải pháp tiết kiệm năng lượng như: Nâng cao tuyên truyền, đào tạo cho các cán bộ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; cải thiện hệ thống chiếu sáng; xây dựng hệ thống quản lý giám sát điện năng tự động, xây dựng hệ thống quản năng lượng theo tiêu chuẩn ISO; lắp biến tần tiết kiệm điện năng cho máy nén khí, máy ép … Theo tính toán, nếu thực hiện tốt các giải pháp trên, chi phí tiết kiệm lên tới 1,955 tỷ VNĐ/năm.
Trong đó, theo phân tích Nhà máy nên thực hiện sớm các giải pháp tiết kiệm năng lượng không mất chi phí đầu tư và có chi phí đầu tư thấp tại thời điểm hiện nay, những giải pháp có chi phí đầu tư cao cần sớm triển khai thực hiện giúp Nhà máy cải thiện tình hình sử dụng năng lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường và lợi nhuận kinh doanh./.

Người viết: Đức Bằng

Kết quả kiểm toán năng lượng năm 2017 Nhà máy Granite Trung Đô – Công ty CP Trung Đô

Kết quả kiểm toán năng lượng năm 2017 Nhà máy Granite Trung Đô – Công ty CP Trung Đô

Nhà máy Granite Trung Đô có trụ sở tại đường Đặng Thai Mai-KCN Bắc Vinh – Nghệ An, là một trong những đơn vị sản xuất gạch, ngói có quy mô lớn của Công ty Cổ phần Trung Đô. Nhà máy được thiết kế gồm hai dây chuyền sản xuất gạch granite và ngói gốm sứ cao cấp với công nghệ hiện đại từ Italy, công suất thiết kế lên tới 3.5 triệu m2/năm. Theo quy mô phát triển sản xuất kinh doanh, Nhà máy đang sử dụng các loại năng lượng than và điện để phục vụ sản xuất, quy đổi theo tấn dầu tương đương thì Nhà máy tiêu thụ khoảng 12.000 TOE>1.000 TOE/năm và thuộc diện phải thực hiện chế độ bắt buộc kiểm toán định kỳ 3 năm/lần.

Nhà máy Granite Trung Đô

Nhà máy Granite Trung Đô_KCN Bắc Vinh, Nghệ An.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững các nguồn năng lượng phục vụ sản xuất. Tháng 8/2017, Công ty CP kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA) đã phối hợp với Nhà máy Granite Trung Đô thực hiện chương trình kiểm toán năng lượng cho toàn Nhà máy.

Đo-kiểm-tại-tủ-điện-máy-nghiền-hồ-xương

Đo kiểm tại tủ điện máy nghiền hồ xương

VEA đã tiến hành kiểm toán năng lượng cho từng khu vực sản xuất (khu cấp nguyên liệu, hệ thống lò khí hoá than, hệ thống lò sấy, lò nung… ), đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng từng khu vực, các thiết bị sử dụng năng lượng chính. Từ đó đơn vị kiểm toán đề xuất được các nhóm giải pháp tiết kiệm năng lượng như: Nâng cao tuyên truyền, đào tạo cho các cán bộ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; cải thiện hệ thống chiếu sáng; xây dựng hệ thống quản lý giám sát điện năng tự động, xây dựng hệ thống quản năng lượng theo tiêu chuẩn ISO; lắp biến tần tiết kiệm điện năng cho máy nén khí, máy ép … Theo tính toán, nếu thực hiện tốt các giải pháp trên, chi phí tiết kiệm lên tới 1,955 tỷ VNĐ/năm.
Trong đó, theo phân tích Nhà máy nên thực hiện sớm các giải pháp tiết kiệm năng lượng không mất chi phí đầu tư và có chi phí đầu tư thấp tại thời điểm hiện nay, những giải pháp có chi phí đầu tư cao cần sớm triển khai thực hiện giúp Nhà máy cải thiện tình hình sử dụng năng lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường và lợi nhuận kinh doanh./.

Người viết: Đức Bằng