Kiểm toán năng lượn khách sạn Daewoo Hà Nội

Sau quá trình liên hệ với các đối tác, đầu tháng 7/2014, ông Lê Đức Phong, phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Daeha đã lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán năng lượng tại khách sạn Daewoo Hà Nội với Kiểm toán năng lượng Việt Nam – VEA.

Nhận thấy ý nghĩa to lớn của công tác tiết kiệm năng lượng, giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, giảm khí thải CO2, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và liên quan đến chi phí, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Daeha đã chủ động liên hệ tìm đối tác thực hiện kiểm toán năng lượng cho khách sạn Daewoo Hà Nội.

Biết được nguyện vọng của Ban lãnh đạo công ty, Kiểm toán năng lượng Việt Nam – VEA đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch kiểm toán và triển khai các hoạt động đo đạc, phân tích, đánh giá về tình hình tiêu thụ năng lượng cũng như các hoạt động liên quan tới năng lượng tại khách sạn Daewoo nhằm xây dựng được cái nhìn toàn diện về tình hình sử dụng năng lượng, nhận diện các cơ hội tiết kiệm năng lượng, những giải pháp tiết kiệm năng lượng khả thi, báo cáo theo mẫu chuẩn của Sở Công thương và Bộ Công thương và nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp trong công tác quản lý năng lượng bền vững…

kim-ton-nng-ln-khch-sn-daewoo-h-ni-kiemtoannangluongvietnam