Kiểm toán năng lượng Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Vào những ngày cuối năm 2013, VEA đã ký hợp đồng kiểm toán năng lượng cho bệnh viện hữu nghị Việt Đức tại số 40 Tràng Thi – Hà Nội.
Bệnh viện hữu nghị Việt Đức là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội, là cái nôi của ngành ngoại khoa Việt Nam, một trung tâm phẫu thuật lớn nhất của cả nước, có vai trò đầu não trong công tác khám chữa bệnh.

Nhận thấy ý nghĩa to lớn của công tác tiết kiệm năng lượng, giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, giảm khí thải CO2, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và liên quan đến chi phí. Sau khi đã nghiên cứu, tìm hiểu tất cả các đối tác, ban giám đốc bệnh viện đã lựa chọn Kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA) là đối tác triển khai kiểm toán năng lượng cho bệnh viện nhằm xây dựng được cái nhìn toàn diện về tình hình sử dụng năng lượng, nhận diện các cơ hội tiết kiệm năng lượng, những giải pháp tiết kiệm năng lượng khả thi, báo cáo theo mẫu chuẩn của Sở Công thương và Bộ Công thương và nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp trong công tác quản lý năng lượng bền vững…
Trong thời gian kiểm toán năng lượng tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức, VEA đã triển khai các hoạt động khảo sát, đo đạc, phân tích, đánh giá chi tiết các hệ thống thiết bị tiêu thụ năng lượng chính như hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng, lò hơi, bơm…và đưa ra những giải pháp tiết kiệm năng lượng như:

  • Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 5001
  • Theo dõi, đánh giá các khu vực tiêu thụ năng lượng chính
  • Lắp đặt hệ thống điều khiển và vận hành tối ưu hệ thống điều hòa không khí
  • Thay thế bóng đèn tiết kiệm năng lượng, tiết giảm chiếu sáng tại những vị trí không cần thiết
  • Phân lộ đường dây và lắp đặt đồng hồ theo dõi cho từng khu vực tiêu thụ năng lượng
  • Tận dụng nhiệt thải lò hơi cho khu vực hấp, là
  • Giảm thiểu sóng hài cho hệ thống điện…

 

Báo cáo kiểm toán năng lượng tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã hoàn thành trong giữa tháng 2 năm 2014. Sau báo cáo kiểm toán năng lượng, VEA mang lại cho bệnh viện hữu nghị Việt Đức những giải pháp tiết kiệm năng lượng khả thi nhất để có thể tiến hành thực hiện đầu tư trong năm 2014 và trong thời gian tiếp theo.

kim-ton-nng-lng-bnh-vin-hu-ngh-vit-c-kiemtoannangluongvietnam