Kiểm toán năng lượng tại Công ty TNHH Thép An Khánh

Theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ ban hành về luật kiểm toán năng lượng ,Công ty TNHH Thép An Khánh thuộc doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên địa bàn Hà Nội phải thực hiện chế độ bắt buộc định kì 3 năm/1 lần kiểm toán năng lượng.

       Nhằm thực hiện đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước đã đề ra, Công ty đã phối hợp với Công ty Kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA) thực hiện kiểm toán năng lượng trong năm 2017.

       Đến năm 2018, Công ty TNHH Thép An Khánh mở rộng quy mô sản xuất , nhận được sự quan tâm của cơ quan Nhà nước cũng như nhận thấy được lợi ích của việc kiểm toán năng lượng đối với công ty trước đây đã làm. Đầu năm 2019, công ty đã phối hợp cùng công ty Kiểm toán năng lượng Việt Nam  thực hiện kiểm toán năng lượng 1 lần nữa , mặc dù chưa đến thời hạn 3 năm như yêu cầu luật đề ra.

       Tháng 2 vừa qua  các chuyên gia cùng đội ngũ cán bộ của VEA đã khảo sát, thực hiện công tác đo lường, thu thập dữ liệu của các thiết bị tại nhà máy như : hệ thống khí nén, hệ thống làm mát ,hệ thống lò đúc, các thiết bị chiếu sáng khu vực sản xuất, vận hành,.v.v…

  

    Sau khi đã thu thập được các dữ liệu  đo lường, các chuyên gia kiểm toán VEA sẽ phân tích, đánh giá chi tiết hiện trạng sử dụng năng lượng phục vụ sản xuất bằng những phần mềm chuyên dụng và xây dựng đường cơ sở năng lượng cho công ty. Từ đó, giúp công ty chủ động trong kế hoạch tiêu thụ năng lượng những năm tiếp theo, quản lý được chỉ số tiêu thụ năng lượng (EnPI),v.v…. Ngoài ra các chuyên gia của VEA sẽ nêu ra các nhóm giải pháp tiết kiệm năng lượng và nhận được sự đánh giá cao của công  ty  như : nhóm giải pháp chi phí đầu tư thấp; chi phí cao được xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết với tình hình sản xuất công ty, v.v….

 

Kiểm toán năng lượng Việt Nam – VEAra đời, nhằm giúp các doanh nghiệp có được những giải pháp tối ưu trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

kim-ton-nng-lng-ti-cng-ty-tnhh-thp-an-khnh-kiemtoannangluongvietnam