Kiểm toán năng lượng Tòa nhà Mobifone

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại công nghiệp và năng lượng đã thực hiện kiểm toán năng lượng và triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng cho Tòa nhà Mobifone.

Với những sản phẩm dịch vụ tiên tiến và ưu việt mang lại, VEA ngày càng giành được sự tín nhiệm của khách hàng. Không ngừng nghiên cứu, áp dụng và phát triển những giải pháp mới khả thi nhất, chắc chắn VEA sẽ trở thành đối tác hợp tác hiệu quả nhất của quá khách

kim-ton-nng-lng-ta-nh-mobifone-kiemtoannangluongvietnam