Kiểm toán năng lượng tòa nhà trụ sở ngân hàng Agribank

Trong khuôn khổ mối quan hệ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT (PMC) và Kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA) về lĩnh vực Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tòa nhà,. VEA đã tiến hành Kiểm toán và lập báo cáo Kiểm toán năng lượng chi tiết cho Tòa nhà trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank tại địa chỉ số 36 Nguyễn Cơ Thạch, Từ Liêm, Hà Nội.

Kiểm toán năng lượng tòa nhà trụ sở ngân hàng Agribank

Trong khuôn khổ mối quan hệ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT (PMC) và Kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA) về lĩnh vực Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tòa nhà,. VEA đã tiến hành Kiểm toán và lập báo cáo Kiểm toán năng lượng chi tiết cho Tòa nhà trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank tại địa chỉ số 36 Nguyễn Cơ Thạch, Từ Liêm, Hà Nội.